grammatisch
grammatical de grammaire grammaticalement
grammatical
gramatical de gramática gramaticalmente
ech verstinn dës grammatesch Reegel net
dee Saz ass grammatesch richteg, mee en ergëtt net vill Sënn
grammatikalesch
grammatesch
grammatikalesch