Granzkäpp
Griesgram Nörgler
grognon ronchon
grump
rabugento resmungão
hien ass schonn als Granzkapp op d' Welt 1 komm
Grant
Granzert
Granzsak
Grommeler
Granzkapp
Grant
Granzert
Granzsak
Grommeler