1
grausam brutal
cruel féroce, brutal cruellement
brutal cruel brutally, cruelly
cruel feroz, brutal cruelmente
d' Police 1 konnt den Auteur vun dësem grausame Verbrieche bis haut net fannen
den Zaldot gouf a senger Gefaangenschaft grausam gefoltert
2
grausam schrecklich
cruel épouvantable, horrible
terrible gruesome
cruel atroz, horrível
esou grausam Schicksaler däerfen net vergiess ginn
EGS deen Typ huet grausam gesongen deen Typ huet ganz schlecht gesongen
schrecklech
2
grausam
schrecklech