Gravuren
Gravurë
Gravüre Stich
gravure estampe
engraving print
gravura estampa
beim Abroch an de Musée si wäertvoll Gravurë gestuel ginn