gregorianisch
grégorien
Gregorian
gregoriano
1582 gouf de gregorianesche Kalenner ageféiert
den Owend ass an der Kierch e Concert mat gregorianeschem Gesang