Grënnungen
Grënnunge
Gründung
fondation création, constitution
founding establishment
fundação criação, constituição
mat der Grënnung vun engem Syndikat leeën d' Gemengen 1 hir Mëttelen zesummen