Grenzfäll
Grenzfall
cas limite
borderline case
caso extremo
bei Grenzfäll ass et dacks schwéier, fir eng Decisioun ze huelen