Grenzgebidder
Grenzgebitter
Grenzgebiet
zone frontalière
border area
zona fronteiriça
am belsche Grenzgebitt gëtt et Schoulen, déi Lëtzebuergeschcoursen ubidden