Grillwurschten
Grillwurschte
Grillwurst Grillwürstchen
saucisse à griller
grill sausage
salsicha para grelhar
den Owend kënne mer grillen, ech hu Kotletten a Grillwurschte vum Metzler matbruecht