Gro Méckefänkerten
Muscicapa striata
Grauschnäpper
gobe-mouche gris
spotted flycatcher
papa-moscas-cinzento
wéi laang bréien d' Gro Méckefänkerten 1 ? 1