hunn
grondéiert
transitiv
grundieren
appliquer une sous-couche sur
to prime to cover with a primer
dar a primeira demão em
den Usträicher huet d' Mauer 1 scho grondéiert