Grouss gro Neimäerder
Lanius excubitor
Raubwürger
pie-grièche grise
great grey shrike
picanço-grande
wéi laang bréien d' Grouss gro Neimäerder 1 ? 1