Grouss Seeër
Mergus merganser
Gänsesäger
harle bièvre
common merganser
merganso-grande
wéi laang bréien d' Grouss Seeër 1 ? 1