großherzoglich
grand-ducal
grand ducal
grão-ducal
déi groussherzoglech Koppel ass op Staatsvisitt am Ausland