Guallen
Gualle
PEJ
FAM
Portugiese
Portugais
português pessoa
wat hätt deen houere Guall gär, ech verstinn en net!
Gis
Portugis
PEJ
FAM
Guall
Gis
Portugis