Guicheten
Guichete
Schalter zur Bedienung von Kunden
guichet d'un bureau
counter window for serving customers
guiché balcão (de atendimento)
am Guichet Nummer 8 kann ee Suen ophiewen
ëm siwen Auer maachen d' Guicheten 1 zou
de Guichet beklot sech iwwer déi nei Horairen d' Personal 1 aus dem Guichet beklot sech iwwer déi nei Horairen
Schalter
Guichet
Schalter