Gussen
Gusse
1
KANNERSPROOCH
Schwein Tier
cochon animal
porco animal
kuck emol, wat läit do am Stall en déckt Guss ! 1
Schwäin
2
KANNERSPROOCH
Ferkel Schmutzfink
(petit) cochon enfant
porcalhão criança
wou hues de dech dann elo nees esou knaschteg gemaach, du bass awer e richtegt Guss ! 1
Fierkel
Gissi
Schwéngchen
1
KANNERSPROOCH
Guss
Schwäin
2
KANNERSPROOCH
Guss
Fierkel
Gissi
Schwéngchen