gynäkologisch
gynécologique gynécologiquement
gynaecological gynaecologically
ginecológico
bei enger gynekologescher Kontroll ass erauskomm, datt ech géif erwaarden