Haaptmolzechten
Haaptmolzechte
Hauptmahlzeit
repas principal
main meal
refeição principal
ass bei iech d' Haaptmolzecht 1 mëttes oder owes?