Haaptplaten
Haaptplate
Hauptgericht
plat principal
main course of a meal
prato principal
wéi den Haaptplat zerwéiert gouf, hat ech scho keen Honger méi
Haaptgang
Haaptplat
Haaptgang