Haaptziler
Hauptziel
but principal objectif principal
objetivo principal finalidade principal
d' Haaptzil 1 vun der Campagne ass et, méi Jugendlecher fir d' Handwierk 1 ze begeeschteren
der Partei hiert Haaptzil ass et, fir op d' mannst 1 zwee Sëtz an der Chamber ze kréien
Haaptbut
Haaptobjektiv
Haaptzil
Haaptbut
Haaptobjektiv