kee Pluriel
Tüpfel-Hartheu
millepertuis perforé
perforate St John's-wort
milfurada
den Haartnol wiisst laanscht de Bësch an op Stécker, déi broochleien