Häerzgeräischer
Herzgeräusch
souffle au cœur
heart murmur cardiac murmur
sopro cardíaco
wéi en d' Kand 1 ofgelauschtert huet, sinn dem Dokter verdächteg Häerzgeräischer opgefall