Häerzkatheeteren
Häerzkatheetere
Herzkatheter
sonde cardiaque cathéter cardiaque
heart catheter cardiac catheter
sonda cardíaca cateter cardíaco
bei Problemer mécht en Häerzkatheeter d' Duerchbluddung 1 vum Häerz fir de Kardiolog siichtbar