Halen
Hale
Halle
halle hall grande salle
hall large room
pavilhão salão
ech kennen e Sammler, deen huet eng ganz Hal voller aler Autoen
bei schlechtem Wieder gëtt de Match an der Hal gespillt