Hals-Nuesen-Ouerendokteren
Hals-Nuesen-Ouerendoktere
Hals-Nasen-Ohren-Arzt
otorhinolaryngologiste otorhino O. R. L.
ear, nose and throat doctor ENT doctor otorhinolaryngologist
otorrinolaringologista
eise Klengen huet dacks Anginnen, mir gi mat em bei den Hals-Nuesen-Ouerendokter
ORL
Hals-Nuesen-Ouerendokter
ORL