Haltungen
Haltunge
1
Haltung Körperhaltung
attitude tenue port du corps
posture position of the body
atitude postura porte do corpo
eng gutt Haltung ass wichteg, wann ee mam Réck geplot ass
2
Haltung Einstellung
attitude comportement, état d'esprit
attitude
atitude comportamento, estado de espírito
hien huet bei allem, wat en net kennt, eng negativ Haltung
an där Affär hate mer ze vill eng passiv Haltung