Handwierkerschoulen
Handwierkerschoule
1
Berufsschule Einrichtung zum Erlernen eines Handwerks
école des arts et métiers institution de formation professionnelle
technical school technical college institution
escola de artes e ofícios escola profissional instituição de formação
ech hunn an der Handwierkerschoul fir Elektriker geléiert
gees du op de Basar vun der Handwierkerschoul ? 1 gees du op de Basar vun de Schüler an dem Léierpersonal aus der Handwierkerschoul ? 1
2
Berufsschule Gebäude
école des arts et métiers bâtiment
technical school technical college building
escola de artes e ofícios escola profissional edifício
hannert der Handwierkerschoul ass e grousse Parking