Handyen
Handye
Handy
portable téléphone
mobile cell phone
telemóvel
an der Schoul mussen d' Schüler 1 den Handy ausmaachen