Hänkechten
Hänkechte
Hängenbleiben in geselliger Runde
séance (conviviale) prolongée
(late) session social gathering
reunião (convivial) prolongada
eise Konveniat gëschter Owend war eng schéin Hänkecht ginn
Hänk
Hänkecht
Hänk