dahinter
derrière
behind
atrás na parte traseira, detrás
d' Ambassade 1 ass direkt niewent dem Lycée, mee e bësse verstoppt hannendrun
mir hate kee gudden Hotel, virdru war d' Strooss, 1 hannendru war d' Bunn 1