hunn
gehault
intransitiv
1
heulen jaulen
hurler animal
to howl animal
uivar animal
eisen Hond huet déi ganz Nuecht gehault
EGS hien hault mat de Wëllef hie passt sech deenen aneren hirer Meenung un
huerelen
2
heulen ein lang gezogenes Geräusch machen
hurler produire un son prolongé
to howl wind
uivar emitir um som prolongado
déi ganz Nuecht huet de Wand gehault
huerelen
1
haulen
huerelen
2
haulen
huerelen