Hausraten
Hausrate
Rattus rattus
Hausratte
rat noir
black rat
rato-preto
d' Hausrat 1 ass zu Lëtzebuerg duerch déi intensiv Verfollgung duerch de Mënsch an duerch d' Konkurrenz 1 vun aneren Aarten ausgestuerwen