Hausspatzen
Hausspatze
Passer domesticus
Haussperling
moineau domestique
house sparrow
pardal-comum
wéi laang bréien d' Hausspatzen 1 ? 1