Hecken
Hecke
Hecke Gebüsch
arbuste buisson haie
hedge bush
arbusto sebe
de Papp ass amgaang, hannenaus am Gaart d' Hecken 1 ze schneiden
EGS dee Jong ass net vun der Heck gepléckt! dee Jong ass e Lousen
EGS hien téint wuel vill, mee et ass näischt hanner der Heck ! 1 hien téint wuel vill, mee wat e seet, ass ouni Substanz
EGS do läit d' Kromm 1 an der Heck ! 1 do ass e Problem!
EGS bleif bei der Heck , 1 mir iesse gläich! géi net wäit fort, mir iesse gläich!