Heckeschéieren
Heckeschéiere
Heckenschere
cisaille à haies taille-haie
tesoura corta-sebes
huel d' Heckeschéier 1 , 1 fir de Pällem ze schneiden