1
Heeden
Heede
Heide Heideland
lande
heath
charneca gândara
d' Leit 1 ginn op d' Heed 1 Molbier plécken
2
kee Pluriel
Heidekraut Erika
bruyère arbrisseau
heather
urze planta
d' Heed 1 steet an der Bléi
Erika
2
Heed
Erika