hunn
geheeft
reflexiv
1
sich häufen
se multiplier s'accumuler
to become more frequent
multiplicar-se crescer em número
an der Lescht heefe sech d' Kloen 1 iwwer de Kaméidi an der Strooss
transitiv
2
häufeln
butter
to earth up
amontoar juntar terra à volta de
si stinn am Gaart, d' Gromperen 1 ze heefen