Heelen
Heele
Heeler
Hacke Gartengerät
houe
hoe tool
enxada sachola
de Bop ass elo just mat Heel a Reech hannenaus an de Gaart