Heelkräften
Heelkräfte
Heilkraft
vertu curative
healing power
poder curativo
dem Waasser vun dëser Thermalquell gëtt eng grouss Heelkraaft nogesot