kee Singulier
Bettler Bettelleute
mendiants personnes
mendigos pedintes
d' Geschäftsleit 1 hu sech bei der Gemeng iwwer déi vill Heescheleit an der Foussgängerzon beklot