Héichdrockgebidder
Héichdrockgebitter
Hochdruckgebiet
anticyclone zone de haute pression (atmosphérique)
high pressure area anticyclone
anticiclone zona de alta pressão (atmosférica)
iwwer dem Atlantik entsteet grad en Héichdrockgebitt