höflich
poli courtois poliment
polite politely
cortês polido polidamente
ech krut eng héiflech Äntwert
si hunn eis héiflech nogelauschtert, wéi mir eis Geschicht erzielt hunn