hunn
helleggesprach
transitiv
Relioun
heiligsprechen
canoniser
to canonize
canonizar
vill Märtyrer goufen helleggesprach