hintere(r,s)
arrière de derrière
back at the rear hind
traseiro de trás
eist Sekretariat ass am hënneschte Gebai
de klengen Hond huet sech op d' hënnescht 1 Patte gestallt
EGS stell dech op d' hënnescht 1 Féiss, wann s de dat wëlls erreechen! gëff dech drun, wann s de dat wëlls erreechen!