kee Pluriel
EGS
Hintern
derrière postérieur
bottom buttocks
traseiro rabo
wann s de dech net schécks, kriss de den Hënneschte gefeet!
do e laange Kalzong un, soss erkaals de der den Hënneschten ! 1
ech fannen, datt eng Sprëtz an den Hënneschten am mannste wéideet
Hënner
EGS
Hënneschten
Hënner
Aasch
FAM
VULG
VULG
VULG
VULG
VULG