Herzbeutelen
Herzbeutele
Herzbeutel
péricarde
pericardium
pericárdio
bei der Patientin ass déi hënnescht Wand vum Herzbeutel verkallekt