Herzogtemer
Herzogtum
duché
duchy
ducado
weess du, wien de Patréiner vun deem Herzogtum ass?
déi zwee Herzogtemer hunn éiweg Krich matenee geféiert