hierarchisch
hiérarchique hiérarchiquement
hierárquico hierarquicamente
komplex Sätz hunn eng hierarchesch Struktur
eis Verwaltung ass ganz hierarchesch opgebaut