Hiertinnen
Hiertinne
Hirtin
bergère
pastora guardadora de rebanho
d' Hiertin 1 huet hir Schof de Moien op eng aner Wiss gedriwwen